Drahnriba is een wonderlijk bos met een vreemde vegetatie en ontelbare fantasievolle inwoners. Iedere ochtend verschijnt er een nieuwe kleur, een Gloed, aan de horizon die het landschap steeds weer verandert. Soms bedekt een zachte Gloed het bos en alles ziet er vredig uit maar er kan ook een vale Gloed schijnen en dan is het bos plotseling een plek die heel angstaanjagend kan zijn Ongeveer 25 jaar geleden heb ik Drahnriba  ontdekt. Ik had veel fantasiepoppen gemaakt zonder dat ik wist waar ze vandaan kwamen. Toen ik mijn creaties namen  ben gaan geven leek het alsof ze tot leven werden gewekt. Ze inspireerden me tot  tekenen en schrijven van verhalen.  Om in Drahnriba te geraken moest ik zelf ook tot pop veranderen en mijn naam veranderen. Toen is de naam  Maberi voor het eerst ontstaan!