"Luiken dicht en deuren op slot!", fluisterde men voordat de verhalen over Zoliboli, de Kobold werden verteld. In een ver verleden waren de streken van de sluwe meesterplannenmaker mateloos populair onder het gewone volk. Dit tot groot verdriet van de machthebbers, want de kobolden hadden totaal geen respect voor mensen met gezag. Zoliboli werd een voorbeeld voor de verdrukten, een held. In hèm zag men de kleine man die zich, altijd vrolijk en goed gemutst, verzette tegen de grote boze heersers uit die tijd. De verhalen werden verboden en raakten hierdoor in de loop der eeuwen in vergetelheid. Tot op de dag van vandaag worden deze verzwegen vertellingen uit het verre verleden nog steeds met de nodige argwaan bekeken. Met dit boek zal Maberi het negatieve beeld dat mensen nog steeds van Kobolden hebben herstellen. Zoliboli wordt een boek worden dat er eigenlijk nooit had moeten komen ...  (Het is natuurlijk de bedoeling dat het boek er wèl gaat komen. Dus Uitgevers! Grijp deze kans!) Klik op de thumbnail om te vergroten foto’s Nikolaj Marks